Hva er ormus

Grunnstoffers tilstandsformer

Vitenskapen kjenner 4 tilstandsformer for alle våre grunnstoffer: fast, flytende, gassformige og plasma.

I 1974 ble det (gjen)oppdaget en ny tilstandsform som mange regner som den femte. Den ble kaldt for ORME eller Orbitally Rearranged Monoatomic Elements. Senere ble det ofte kaldt ORMUS da mange mener at elementene forekommer både som mono- di- og trielementer.

Som navnet forteller er det en tilstandsform hvor elektronenes omløpsbane er endret. Elektronskallene er nærmere kjernen og dermed er elektronspinnet raskere.

Hvor finner vi ORMUS elementer

ORMUS elementer finnes overalt.

Mye kommer fra kosmisk støv. Fra solen alene får vi årlig 20 milliarder ton støv. ORMUS finnes derfor i luften vi puster inn (prana??) og i regnvannet.

Noen regner med at 5 – 10 % av planeten består av grunnstoffer i ORMUS tilstand? ORMUS finnes derfor i maten vi spiser og er i all organisk materiale inkl. alle avleiringer.

De  finnes i all vann. Især sjøvann er rik på ORMUS da disse elementer har stor affinitet til salt. Alle mikroorganismer, planter og dyr som lever i sjøen er derfor gode kilder. Især i dødehavssalt er det en stor konsentrasjon. Også i noen kildeoppkom kan det være mye (helbredende kilder??).

Alt tyder på at matjordens innhold av fotosyntesebakterier frigjør ORMUS-elementene og bringer dem til plantenes rotnett. Det samme skjer i tarmsystemet hos mennesker, dyr og alt som lever i sjøen.

Dagens industrielle landbruk har dramatisk redusert matjordens innhold av mikroorganismer. Dette sammen med industriell bearbeiding av råvarer har medført en voldsom reduksjon av matens innhold av ORMUS.

Noen egenskaper til ORMUS grunnstoffer:

 • Alle ORMUS grunnstoffer som utvinnes og oppkonsentreres kan fremkomme som hvit pulver med spesielle egenskaper.
 • Det oppfører seg anti-gravitasjonell (prøver å unnslippe jordens magnetfelt og andre magnetfelter).
 • Under visse forhold blir det «usynlig» for igjen at bli synlig under andre forhold.
 • Påvirkes mye av elektriske felter (elektro-smog).
 • Ser ut til å følge lovene til både den klassiske fysikken og kvantefysikken.
 • Kan ikke måles (ses) med de vanlig kjente analysemetoder.
 • Sammen med mikroorganismer (fotosyntesebakterier) kan de nedbryte tungmetaller. Dvs. en prosess hvor et grunnstoff transmuterer til et annet grunnstoff. Denne transmutasjon forekommer også i tarmsystemet hos mennesker og dyr.

ORMUS mineraler og planter

I enkelte tilfeller er det observert at en gen-modifisert plante (GMO – plante) i løpet av vekstsesongen har regenerert til sin opprinnelige form. I andre tilfeller er observert at blomsterfrø etter noen få sesonger gir planter som er vendt tilbake til sin «urform» fra før foredlingen. 

Valnøtter fra et tre som årlig i 4 år har fått 1 kopp ORMUS gir valnøtter som veier 3 ganger vanlige valnøtter.

Utbytte fra dyrking av ingefærrøtter blir mangedoblet.

ORMUS mineraler og dyr

En kattunge mistede halen ved et uhell. Etter tilskudd av ORMUS begynte halen å vokse ut, og etter noen måneder var halen igjen utvokst og fungerte helt perfekt.

Ved forsøk med kyllinger viser det seg at litt ORMUS i drikkevannet medfører at kyllingene vokser hurtigere, er mer harmoniske, mere aktive og uten sykdommer. Blir klare til slakt etter 6 uker mot de vanlige 7 uker.

ORMUS mineraler og mennesker

Mye indikerer at ORMUS mineraler beskytter telomeres mot slitasje. Det medfører at cellene kan dele seg flere ganger før alderdomstegn begynner.

Mye indikerer at ORMUS mineraler forbedrer kommunikasjonen til det morfogenetiske feltet (det opprinnelige blueprintet) og gir våre DNA muligheter til å reparere feil og mutasjoner.

Mye indikerer at ORMUS mineraler samarbeider med mikroorganismene som er selve kjernen i mitokondriene. Med bedre tilgang til blueprintet kan mitokondriene reparere seg selv.

ORMUS mineraler og mennesker

 • Egen erfaring: etter 2 måneder er muskelsmerter pga. borrelia-infeksjon helt borte.
 • Mange opplever at farge på hår og skjegg langsomt vender tilbake.
 • Mange opplever at årelange smerter i rygg og ledd langsomt forsvinner.
 • Mange opplever at huden blir glattere, mykere og mer ungdommelig.
 • Mange opplever en større grad av vitalitet, overskudd og motstandskraft mot sykdommer.
 • Noen opplever å helt miste lysten til røyk, alkohol eller andre ting de var avhengige av.
 • Noen opplever at barnesykdommer helbredes på veldig kort tid.
 • Der er beretninger om mange forskjellige sykdommer, som helsevesenet ikke har en reel kur for, som langsomt helbredes «av seg selv».

Når cellenes kommunikasjon med det guddommelige «blueprintet» blir optimalt. så vil cellen ved hver deling bli mer og mer perfekt. Noen celler deler seg rask (f.eks. deler cellene i magesekken seg flere ganger i døgnet) mens andre deler seg sjeldent (bencellene deler seg noen få ganger i året). Vi må derfor påregne at det kan ta tid før hele systemet er regenerert. 

ORMUS mineraler og mennesker

Både kirlian fotografi og aurafotografi viser en kraftig forøkelse av vitalenergi.

EEG måling viser at det blir koherens mellom venstre og høyre hjernehalvdel (tilsvarer dyp meditasjon) med alphabølger tilsvarende Schumanfrekvensen som er jordens egen frekvens (7,84 Hz).

Ser alt mere klart, både fysisk (mange kan etter hvert kaste brillene) og følelsesmessig. Ser livet mer klart

Mange opplever økt intelligens og økt tankevirksomhet samt hurtigere manifestasjon av tankevirksomheten!

ORMUS – MODERN DAY ALCHEMY 

Mye indikerer at det er vannmolekylenes innhold av ORMUS som er «hemmeligheten» ved Emoto`s fotografier. Som vi vet fra kvantefysikken blir elementærpartikler påvirket av omgivelsenes tilstedeværelse, og det ser ut til at ORMUS-partiklene er veldig programmerbare.

Det anbefales derfor at man er i en harmonisk tilstand når ORMUS oppkonsentreres.

Når jeg fremstiller ORMUS går jeg inn i en meditativ tilstand (min egen boble). Jeg har på forhånd håndskrevet en etikett med mine intensjoner.

Som Emoto`s fotografier har vist oss, så kan klassisk musikk og healingsmusikk direkte være med på å programmere. Det kan derfor anbefales å ha dempet musikk i lokalet mens du fremstiller ORMUS. Den ferdige ORMUS kan du også «behandle» med musikk.   

Hvordan bruke ORMUS

Det anbefales å begynne med å ta 1 teskje pr dag. Tas i litt vann eller annen drikke og holdes litt i munnen før det svelges. Øk gjerne doseringen til å ta 2 ganger om dagen om det ikke kommer healingsreaksjoner. Må ikke komme i kontakt med metall så bruk en teskje av plastikk.

ORMUS er veldig programmerbar. Vi kan derfor øke effekten med våre tanker og følelser. Ta derfor om glasset med ORMUS og se og føle hva du ønsker å oppnå.

Ennå bedre er det om du håndskriver en liste med dine intensjoner samt de følelser du vil få når dette skjer. Mediter en stund mens du er i denne følelsen. Jo sterkere følelser, jo sterkere blir det energifeltet som tiltrekker det vi ønsker. Det er i denne tilstand at det skjer en omprogrammering av våre gener, her skjer endringer i våre hormoner og neurotransmittere, her responderer vårt immunsystem og det dannes stamceller til reparasjon og gjenoppbygging av beskadiget vev.

En liten OBS!!

Som nevnt kan ORMUS gi en hurtigere manifestasjon av tankevirksomheten. De har derimot ingen innflytelse på hvilke tanker vi tenker. Det er utelukkende vår egen ansvar.

Om vi bevist eller ubevist har frykt, hat, sjalusi, dårlig selvfølelse, misunnelse, skyld, skam eller andre negative følelser og tanker vil også denne tankevirksomhet bli manifestert hurtigere.

Jeg anbefaler å aldri overdosere men prøve seg forsiktig frem. Jeg er veldig bevist på de endringer som blir i min psyke og min personlighet. Jeg vet det er utelukkende mitt eget ansvar å transformere mitt eget «mørke». Jeg har aldri vært offer for noe.

Jeg vet at ORMUS kan være med til å «helbrede» fysiske sykdommer.

Jeg vet også at det er mitt ansvar å helbrede de tanker og følelser, som i første omgang er årsak til sykdommen, om jeg ønsker å få en ekte og fullstendig helbredelse.

Referanser